Раководство

Во Ewopharma многу добро знаеме дека се потребни брзи реакции за да се искористат деловните можности. Ние имаме развиено оперативен модел кој ни овозможува високо ниво на флексибилност и го олеснува брзото донесување одлуки. Исто така ги вреднуваме долгорочните соработки со нашите партнери и знаеме дека таквите односи не можат да се изградат без луѓе. Дознајте повеќе за нашиот одбор на директори и за извршниот одбор на Ewopharma, луѓе кои ги насочуваат своите години на искуство и богатство од знаење во создавање на деловни партнерства кои траат.

 

ОРГАНИЗАЦИСКИ ПЛАН

БОРД НА ДИРЕКТОРИ

ALAIN STAUB 
Претседател на одбор на директори

 

DANIELA STAUB
Член на одбор на директори

 

MICHAEL S. WOHLGEMUTH
Член на одбор на директори

MATTHIAS E. WOHLGEMUTH
Член на одбор на директори

Управен одбор

ALAIN STAUB 
Претседател на одбор на директори

 

ANITA MATTLE
Маркетинг директор и заштита на здравјето на потрошувачите

 

ANTONIO MANTARRO
Оперативен директор и односи со клинети

 

RETO SCHABERL
Директор за деловен развој

 

ANDREAS KÜBLER
Director Finance