ПочетнаЗа насПроизводиКонтактиКариериБезбедност на лековите
ЗОШТО ДА РАБОТИТЕ ЗА EWOPHARMA МАКЕДОНИЈА?
  • Ewopharma е брзо растечка фармацевтска компанија од швајцарско потекло, која што нуди на македонскиот пазар широка палета на фармацевтски производи.
  • Нашето моментално портфолио и непрекинатиот процес на барање нови лиценци, ни даваат големи можности да се адаптираме лесно кон брзо променливите потреби и очекувања на пазарот и да растеме заедно со него.
  • Паралелно со развивањето на амбициозните, но реални задачи што сме си ги поставиле, ние посветуваме посебно внимание на нашите вработени, квалитетот на управување и работните услови.
  • Ние сме ангажирани, си поставуваме јасни цели, со јасно дефинирани и мерливи критериуми на оценување. За нас е важна директната комуникација и чесноста во процесот на одлучување и спроведување на работните обврски.
  • Се залагаме заложбите и постигнувањата на нашите вработени да не останат ненаградени.
  • Ние сме тим од искусни специјалисти на сите нивоа на организација. Ја цениме компетентноста и споделуваме исти вредности и принципи како тим.
  • Ако ја споделувате нашата визија за принципите и вредностите на работа, ја имате соодветната компетентност и мотивација да работите во нашиот тим, Ве молам проследете ги отворените работни места во моментот.
СЛОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
Во моментов немаме слободни работни места.